Hívjon minket : +36 30 872 6421Írjon nekünk!

Családtörténet

A Prónay család Turóc megyéből származik, már IV. Béla király korában, 1279-ben birtokot szereztek. A család tagjai később is kitűntek vitézségükkel, vármegyei és országos hivatalokat viseltek, egészen a XX. századig. A nemzetség több ágra szakadt, Prónay I. Gábor alapította a Pest vármegyei bárói ágat. A bárói címet a család 1770-ben Mária Teréziától nyerte el.

A XVI. században áttértek az evangélikus hitre. Ettől kezdve jelentős tevékenységet fejtettek ki az evangélikus egyház és a hitélet szervezésében is. A Prónayak saját maguk is törekedtek a korszerű műveltség, tudás megszerzésére, hazai és külföldi egyetemeken folytattak tanulmányokat és szereztek végzettséget. A család egyik tagja, Prónay III. Gábor 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett.

A XX. századra a birtok hitbizománnyá alakul, és minthogy a kastélyt így Prónay Dezső lánya nem örökölhette, neki a báró Acsa-Újlakon egy másik kastélyt építtetett (Patay-kastély). Ezt a kastélyt a II. világháború után az állami gazdaság használta, később a Lapkiadó vendégházat üzemeltetett benne, jelenleg magántulajdon, tulajdonosa az épületet és a hozzá tartozó területeket felújította, karbantartja.